OM TEAMET

Historie

Team Helimedia Motorsport er et helnorsk simracing team som ble etablert av Kjetil Bjørntvedt i 2017. 

For øyeblikket består teamet av totalt 11 førere, hvor fellesnevneren er at samtlige ønsker å etablere seg blant de beste norske simracerne nasjonalt og samtidig ha det gøy på veien dit. Flere av teamets medlemmer er omtalt som noen av norges mest talentfulle bilsportutøvere, og er spådd lysende motorsportkarrierer!

Teammedlemmene har bred erfaring fra norsk motorsport, og innad i teamet har vi både norske- og nordiske mestre i ulike motorsportdisipliner. Bredden og erfaringsgrunnlaget blant teamets førere er noe av det som gjør teamet unikt og som skal danne grunnlaget for videre suksess.

Vi jobber for å bli en anerkjent aktør innenfor norsk simracing, og har fokus på sportslig opptreden, gode holdninger og "clean fighting".

Teamet avholder ukentlige fellestreninger hvor vi bruker hverandres styrker til å nå våre felles mål! Minst like viktig er det sosiale aspektet, og både humor og fokus på det menneskelige ivaretas gjennom tett dialog og felles treninger.

Det foretas også individuelle tilpasninger for hver fører slik at de kan delta etter ønske, behov og hva som passer ut fra egen motorsportsatsing. Særlig viktig er dette for teamets yngste førere som jobber strukturert og målrettet for egen motorsportkarriere. For disse har vi som mål at deltakelse i teamet skal være en verdifull erfaring til deres egen ordinære satsing. Det er derfor viktig at det er deres satsing på motorsporten i den "reelle verdenen" som har hovedfokus og førsteprioritet!